cartoon565.gif  การติดต่อสื่อสารในปัจจุบันมีความทันสมัยมากขึ้น เพราะฉะนั้นการค้นหาข้อมูลที่ต้องการจึงมีความรวดเร็ว ฉับไว รวมถึงการค้นหาข้อมูลทางด้านศิลปะที่ทางผู้จัดทำได้รวบรวมเว็บไซต์ที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านศิลปะทุกแขนงไว้ให้ผู้ที่สนใจสามารถค้นหา ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตามต้องการได้ ดังนี้

1. http://www.artbangkok.com

           เป็นเว็บไซด์ที่ได้รับการสนุบสนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ภายในเว็บได้รวบรวมบทความสัมภาษณ์ศิลปิน นักวิชาการ หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับศิลปะ เพลง กราฟฟิก ภาพยนตร์ แฟชั่น ประวัติศิลปินต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียง ข่าวและเหตุการณ์ความคืบหน้าต่าง ๆ เกี่ยวกับศิลปะ ปฎิทินการแสดงผลงานทางศิลปะ  รายละเอียดรางวัลต่าง ๆ เกี่ยวกับศิลปะ เช่น รางวัลศิลปินแห่งชาติ รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม ฯลฯ สถาบัน องค์กร ที่เกี่ยวข้องและผู้ให้ความสนับสนุน  นอกจากนี้ยังรับพิจารณาบทความอีกด้วย

                    วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์. art bangkok [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 .เข้าถึงได้จาก http://www.artbangkok.com

2.  เว็บไซด์ศิลปะเพื่อการเรียนการสอนวิชาศิลปะด้านทัศนศิลป์

    website นี้สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาศิลปะ สาขาทัศนศิลป์ (Visual Art) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ    ตอนปลาย โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับ ความหมายและความสำคัญของศิลปะ ความเป็นมาของศิลปะและการสร้างสรรค์ ประวัติศาสตร์ศิลปะสากล ศิลปะไทย ประเภทของศิลปะ องค์ประกอบของศิลปะและหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ งานศิลปหัตกรรมไทย งานศิลปพื้นบ้านล้านนาภาคเหนือ

  กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์, ศิลปะเพื่อการศึกษา [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 4 กันยายน 2550. เข้าถึงได้จาก http://www.prc.ac.th/newart/webart/index01.html 

 3. www.jitdrathanee.com  

              จิตรธานี เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบจิตรกรรม  รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะอีกด้วย  ภายในเว็บไซต์ประกอบด้วยภาพจิตรกรรมอันสวยงามมากมาย  มีส่วนที่ให้ความรู้ทางด้านศิลปะโดยมีบริการถามตอบด้านศิลปะ

                     ธานี ชินชูศักดิ์. jitdrathanee.com: The city Of neo traditional thai painting [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2550 .เข้าถึงได้จาก www.jitdrathanee.com  

4. http://www.watsomanas.com/painting/ 

    websiteที่แสดงจิตรกรรมฝาผนังของวัดโสมนัสวิหาร ทั้งภายในพระวิหารและอุโบสถเรื่องราวบนฝาผนังไม่ใช่พุทธประวัติ  หรือทศชาติชาดกดังที่เคยเป็นมา  แต่เป็นภาพจากวรรณกรรมชิ้นเอกเรื่องหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 2 คือ  เรื่องอิเหนา  นอกนอกนี้ยังมีเรื่องราวของชีวิตชาวบ้านในยุคนั้น  ด้วยการวาดอย่างมีการผลักระยะใกล้ไกล   อันเป็นรูปแบบจิตรกรรมไทยแบบใหม่ที่รับอิทธิพลจากตะวันตก  นำมาผสมผสานกันได้อย่างกลมกลืนและงดงาม

   จิตรกรรมฝาผนัง[ออนไลน์].เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550.เข้าถึงได้จาก   http://www.watsomanas.com/painting/ 

5. http://www.baanlaesuan.com

             เป็นเว็ปไซต์ของนิตยสารบ้านและสวน ซึ่งในเว็ปไซต์จะให้ทั้งข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวกับอาคารและการก่อสร้าง เป็นนิตยสารที่บรรจุแน่นไปด้วยความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและตกแต่งบ้านกับสวน ทั้งยังรวมไป ถึงเรื่องราวต่างๆรอบๆบ้านไม่ว่าจะเป็นเกร็ดความรู้ในความเคลื่อนไหวของกระแสการตกแต่งบ้าน จนถึงแนวโน้มการออกแบบที่ครอบคลุมไปถึงไลฟ์สไตล์ งานอดิเรกหรือแม้กระทั่งงานศิลปะ เข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://www.baanlaesuan.com

6. http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-6/no03-07/person/index.html  

      เว็บไซต์นี้ รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติโดยย่อของนักวิทยาศาสตร์ นักการเมืองการปกครอง นักปรัชญาเอกของโลก และศิลปินเอกของโลก รวมทั้งผลงานต่างๆ ที่ทำให้ศิลปินเหล่านี้ กลายเป็นคนที่ชื่อเสียง โดยเวบไวต์นี้ได้นำเสนอรวบรวมศิลปินเอกของโลกไว้หลายท่าน เช่น วิลเลียม เชคสเปียร์(William Shakewspeare) วอสท์ ดิสนีย์ (Walt Disney) ชาร์ลส์  ดิกเกนส์ (Charles Diskens) โมสาร์ท (Wofgang  Amadeus Mazart) และ บีโธเฟน (Ludwig Van Beethovan)

                คุณภัทร สิทธิเชนทร์ และ พรเพ็ญ ศรีบุญธิชัย. บุคคลสำคัญของโลก [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550 เข้าถึงได้จาก http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-6/no03-07/person/index.html

7.  http://www.sipprapa.net/  

               ศูนย์ศิลปะเพื่อคนรักศิลปะ รับสอนและติวศิลปะ รายละเอียดคอร์สเรียน ชมแกลลอรี่จิตรกรรมสีน้ำ โดย อ.อนันต์ ประภาโส อ่านนิตยสารออนไลน์ แนะนำหนังสือศิลปะน่าสนใจ 

              สำนักพิมพ์สิปประภา บริษัท สมาร์ทเฮด จำกัด 31/213 หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ 1 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โทร.02-192-3060 Fax : 02-192-3280 E-mail : sipprapa@yahoo.com

 

8.   www.mew6.com

             เป็นเวบไซต์ทางศิลปะที่น่าสนใจอีกหนึ่งแห่ง ภายในเวบไซต์นี้รวบรวมเรื่องราวทางด้านศิลปะมากมายหลายแขนงของสาขาด้านวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ อีกทั้งบอกความหมายของศิลปะแขนงต่างๆ

           ประติมากรรม  [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550 เข้าถึงได้จาก www.mew6.com

cartoon629.gif

Advertisements